Maastricht

De historische binnenstad van Maastricht is door de eeuwen organisch gegroeid, en kent als gevolg daarvan een keur aan onverwachte plekjes en een grote variatie aan bouwstijlen. Voor ons is die variatie een inspiratiebron, zij het dat we daar op geheel eigentijdse wijze invulling aan geven.

Sphinxkwartier

Het Sphinxkwartier, even ten noorden van de oude binnenstad, ontwikkelt zich in snel tempo tot een culturele hotspot. Er zijn al cinema's, een muziektheater en expositieruimtes. Internationale onderzoeksinstituten nestelen zich in het gebied. Nu komt er ook ruimte voor de woonfunctie, voor de cultuursnuivers, de kenniswerkers en liefhebbers van een dynamische woonplek.

Sphinxkwartier_overzicht

Maagdendries

Op de eerste bouwzone, langs de uitvalsweg naar het Frontenpark, is ruimte gereserveerd voor CPO-projecten zoals SphinxTuin, Parkwoningen en Les Mouleurs. Samen realiseren we medio 2019 een ensemble van appartementen, urban villa's en een gemeenschappelijk stadsparkje. Het gebied zal een schakel zijn tussen de binnenstedelijke kern en de groene rand van Maastricht.