Positioneren

2016
Gedurende de initiatieffase, grofweg gedurende 2016, worden formele afspraken met de gemeente over kavellocatie, kavelprijs en bouwprogramma uitgewerkt. Ook zijn verbeteringen en aanpassingen gemaakt aan het ontwerp, op basis van ontwerpateliers met belangstellenden. De kring van optienemers breidt zich uit, en voedt de initiatiefnemers met allerlei suggesties voor verbeterde realisatie van het complex.

Concretiseren

2017
Medio voorjaar 2017 zijn de globale schetsen omgezet in een meer gedetailleerd voorlopig ontwerp (VO). Dat is in eerste instantie getoetst aan de inzichten van de gemeentelijke welstandscommissie. Met de gemeente wordt de werkrelatie geformaliseerd in een grondreserveringsovereenkomst. Dit is ook het moment waarop de kring van geïnteresseerden zich organiseert in een vereniging van opdrachtgevers. Voor deze groep breekt nu het moment aan om te besluiten of men daadwerkelijk in aanmerking wil komen voor een appartement op SphinxTuin, en zo ja van welke omvang en waar precies binnen het complex. Die keuze zal najaar 2017 worden vastgelegd in individuele reserveringsovereenkomsten.

Realiseren

2018
De derde ontwikkel-stap is de omzetting van een voorlopig naar een definitief ontwerp (DO), en het verkrijgen van een omgevingsvergunning (bouwvergunning). In deze fase zal ook bekend zijn welk aannemersbedrijf ge├źngageerd is voor uitvoering van het werk. De reserveringsnemers maken hun keuze definitief in een voorlopige koopovereenkomst. Het jaar 2017 staat daarmee in het teken van een concrete start met het bouwtraject, met een geplande uitvoering en oplevering eind 2018.