Positioneren

2016 - 2017
Gedurende de initiatieffase, grofweg gedurende 2016, zijn formele afspraken met de gemeente over kavellocatie, kavelprijs en bouwprogramma uitgewerkt. Ook zijn verbeteringen en aanpassingen gemaakt aan het ontwerp, op basis van ontwerpateliers met aspirant-bewoners.

Medio voorjaar 2017 zijn de globale schetsen omgezet in een meer gedetailleerd voorlopig ontwerp (VO). Dat is in eerste instantie getoetst aan de inzichten van de gemeentelijke welstandscommissie. Met de gemeente werd de werkrelatie geformaliseerd in een grondreserveringsovereenkomst. Dit was ook het moment waarop de kring van geïnteresseerden zich organiseerde in een vereniging van opdrachtgevers.

Concretiseren

2018
De volgende ontwikkel-stap was de omzetting van een voorlopig naar een definitief ontwerp (DO), en het verkrijgen van een omgevingsvergunning (bouwvergunning). In deze fase heeft de VvO ook een aannemersbedrijf ge├źngageerd voor uitvoering van het werk, Smeets Bouw te Maastricht. De reserveringsnemers hebben gedurende het jaar hun keuze definitief gemaakt en omgezet in een koopovereenkomst. 2018 staat daarmee in het teken van de concrete start met het bouwtraject (september 2018), met een geplande oplevering eind 2019.

Realiseren

2019
In dit opleverjaar krijgt het complex in snel tempo gestalte. De toekomstige bewoners focussen nu op inrichtings- en gebruikszaken. De gezamenlijke voorzieningen worden uitgewerkt in diverse commissies. Ook krijgt de overgang van VvO naar een reguliere VvE de nodig aandacht.